Edirne İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Edirne İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

2017/9 Aile Hekimliği Ek Yerleştirme İlanı

Güncelleme Tarihi: 09/10/2017

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'ne göre 22/09/2017 Cuma günü saat 16:00'da Edirne Halk Sağlığı Müdürlüğü Dr.Gülden YÖRÜTEN Toplantı Salonunda ek yerleştirme toplantısı yapılacaktır. Başvurular 20/09/2017 mesai bitimine kadar Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği ve Toplum Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce alınacaktır. Boş pozisyonlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ASM ADI

AHB NO

GRUBU

BOŞALMA SEBEBİ

BİNANIN MÜLKİYET DURUMU

NÜFUS

GEZİCİ

KEŞAN 9 NOLU ASM

22.05.025

E

YENİ BİRİM

KAMU

0

YOK

KEŞAN 9 NOLU ASM

22.05.026

E

YENİ BİRİM

KAMU

0

YOK

KEŞAN ERİKLİ ASM

22.05.027

E

YENİ BİRİM

KAMU

0

YOK

KEŞAN ERİKLİ ASM

22.05.028

E

YENİ BİRİM

KAMU

0

YOK

KEŞAN 2 NOLU ASM

22.05.007

A

Hekimin iller arası yerleştirmede başka bir ile yerleşmesi

KAMU

3372

528

1. Diğer kamu kurumlarından müracaatta bulunacak hekimlerin 20/09/2017 tarihi mesai bitimine  kadar kurumlarından muvafakat belgelerini almaları gerekmektedir.

2. Yerleştirme işlemi için müracaat edecek olan hekimlerin müracaat belgelerini şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3. Müracaat Formları Müdürlüğümüz web sayfasında mevcuttur.

4.  Hizmet puanına itirazı olan hekimlerin tercih alımına kadar hizmet puanları güncellenmediği takdirde tercih sıralamasında mevcut hizmet puanları kullanılacaktır.

5. Müracaat edecek hekimler Sağlık Bakanlığı web sayfasından detaylı hizmet puanlarını gösterir sayfayı yazdırarak dilekçelerine eklemeleri gereklidir.

6. İlanda belirtilmeyen hususlarda yürürlükteki mevzuatın ilgili hükümleri uygulanır.

7. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nın 05/11/2012 tarih ve 929 sayılı  “Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri” konulu yazısının 5. Maddesinde “(Değişik madde: 23/09/2013 tarihli ve 104296 sayılı yazı) 3359 sayılı Kanun kapsamında Devlet hizmeti yükümlüsü olarak görev yapan hekimler (aile hekimliği uzmanları dâhil), sadece kadrolarınınbulunduğu ilçe sınırları içerisinde veya aynı il içerisinde olmak kaydıyla sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre kadronun bulunduğu ilçe ile aynı gelişmişlik seviyesinde ya da daha düşük gelişmişlik seviyesinde bulunan ilçe sınırları içerisinde aile hekimliği pozisyonlarına başvurarak yerleşebilecektir.” hükmü yer almakta olup, bu hüküm doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

8. Tercihte bulunacak hekimlerin tercih alımının yapılacağı tarih ve saatte bizzat salonda bulunmaları gerekmektedir.

9.  Yeni birimlere yerleşen hekimler 01/10/2017 tarihi itibariyle yeni görev yerlerinde başlayacaklardır.