Edirne İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Edirne İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Halk Sağlığı Laboratuvarı

Güncelleme Tarihi: 09/10/2017

İletişim Bilgileri :

Telefon : 0 284 214 38 65
Dahili    : 129  
123 Mikrobiyoloji Laboratuarı
126 Biyokimya Laboratuarı
128 Kimya Laboratuarı
Adres    :Şükrüpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No: 10-12 Merkez / Edirne

Görev Tanımları:

  1. Ruhsatlandırma, Denetim ve Kontrol İzlemeye yönelik olarak; İnsani Tüketim amaçlı her tür suyun, yüzme suları, kaplıca suları, peloid ve deniz suyunun mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerini yapmak .
  2. Atıksuların ve yüzey sularının mikrobiyojik ve kimyasal analizlerini yapmak.
  3. İşçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili analizleri yapmak.
  4. Gıda, yakıt, temizlik ürünleri, oyuncak gibi tüketime sunulan her türlü ürünün Halk Sağlığı Açısından gerekli analizlerini yapmak.
  5. Halk Sağlığı Laboratuvarları Daire Başkanlığının talebi doğrultusunda farklı analiz parametrelerinin yapılabilirliğini sağlamak.
  6. Klinik laboratuvar hizmeti vermek ; beşeri (her türlü kan, idrar ve bunun gibi insani) numunelerin   mikrobiyolojik ,virolojik, toksikolojik ve biyokimyasal testleri ve analizleri yapmak.
  7. Aile hekimliği hizmetleri kapsamında gerekli tanı ve teşhise yardımcı diğer test, analiz ve görüntüleme hizmetlerini sunmak.
  8. Hizmetin yürütülmesi için mevzuat uygulamaları ve diğer gelişmelerin saha hizmetlerini yürüten personele ve vatandaşlara aktarılması amacıyla eğitim planları ve materyalleri hazırlamak, eğitim çalışmaları yapmak.
  9. Halk Sağlığı Laboratuvarı hizmetleri kapsamında ulusal ve uluslar arası gelişmeleri takip ederek araştırma geliştirme faaliyetlerinde bulunmak. Halk Sağlığı Müdürlüğünün gerek gördüğü çalışmalara ve toplantılara katkıda bulunmak.

EDİRNE HALK SAĞLIĞI LABORATUARI

Edirne İl Halk Sağlığı Laboratuarı, koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri kapsamında fiziki, biyolojik ve çevreden kaynaklanan ve insan sağlığını etkileyen etkenlerin, fiziksel, kimyasal, biyokimyasal, bakteriyolojik, mikolojik, hematolojik, serolojik, parazitolojik, yönden inceleme ve analizlerini yaparak, alınması gerekli tedbirler açısından koruyucu sağlık hizmetlerini yönlendirici verileri ortaya koyar. Salgınların önlenmesi ve izlenmesi için gerekli analizleri yapar. Su ve gıda maddeleri, biyolojik ürünler ve insan sağlığını ilgilendiren eşya ve levazımın kontrolüne yönelik analizleri yapar. Teknik danışmanlık yapar, eğitim verir ve bölgesindeki ilçe halk sağlığı laboratuarlarının yapamadığı analizleri yapar.

Edirne Halk Sağlığı Laboratuarı, faaliyetlerini iki ayrı laboratuar biriminde gerçekleştirmektedir.

1. MİKROBİYOLOJİ ANALİZLERİ LABORATUARI

Mikrobiyoloji Analizleri Laboratuarı, toplumsal hastalıkların kontrolü, salgınların önlenmesi ve izlenmesi, insan sağlığını ilgilendiren yerlerde çalışan personelin rutin kontrolleri gibi sağlığı etkileyebilecek etkenlerin, mikrobiyolojik, mikolojik, serolojik,parazitolojik yönden incelenmesi ve analizlerinin, su ve gıda maddelerinin, çevre sağlığı ve eşya ve levazım ile ilgili mikrobiyolojik analizlerinin ve kan, idrar ve vücut sıvıları gibi örneklerin biyokimyasal analizlerinin yapıldığı birimdir.

2. KİMYASAL ANALİZLERİ LABORATUARI

Kimyasal Analizler Laboratuarı, suların ve gıda maddelerinin, çevre sağlığı ve eşya ve levazım ile ilgili fiziksel ve kimyasal analizlerinin yapıldığı birimdir.