Edirne İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Edirne İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Atama Birimi

Güncelleme Tarihi: 09/10/2017

Atama Biriminin Görevleri

1) İl’de Kuruma bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin atama ve nakil işlemlerini yapmak.
2) Personelin İl, İlçe ve birim bazında dağılımlarına ait kayıtları tutarak, kadro standartları çerçevesinde kadro unvan ve niteliklere göre istihdamı sağlamak, izlemek ve ileriye yönelik planlamalar yapmak.
3) Aile hekimliği uygulaması kapsamına geçen personelin atama işlemlerini yürütmek.
4) Aile hekimliğine yerleştirmesi yapılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının sözleşmelerini hazırlamak, ücretsiz izin onaylarını almak ve takibini yapmak.
5) İşçi ve sözleşmeli çalıştırılacak personele ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek.
6) Müdürlük personelinin görevden alma ve göreve iade işlemlerini yürütmek.
7) Personel kayıtlarını sürekli güncellemek, ilgili şube müdürlüklerine ve Kuruma bildirimini yapmak.
8) Kurum emirlerini yerine getirmek ve ilgili şube müdürlüklerine ulaşmasını sağlamak.
9) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.