Edirne İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Edirne İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Özlük İşleri Birimi

Güncelleme Tarihi: 09/10/2017

Özlük İşleri Biriminin Görevleri

1) İl’de Kuruma bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli personelin terfi, emeklilik ve diğer özlük hakları ile ilgili hizmetlerini yürütmek.
2) Sendikalarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
3) Personelin mal bildirimlerini zamanında vermesini sağlamak.
4) Personelin hizmet puanı itirazlarını değerlendirmek ve düzenlemek.
5) Personelin, her türlü izin ve hastalık raporlarıyla ilgili işlemlerini yürütmek ve gerekli kayıtlarını tutmak.
6) İlgili şahıs ve şube müdürlükleriyle işbirliği içerisinde personelin oryantasyon eğitimi ve toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak.
7) Aday memur eğitimi ve asalet işlemlerini yapmak.
8) Özlük evraklarının bulunduğu dosyaları saklamak üzere arşiv oluşturmak ve arşiv işlemlerini yürütmek.
9) Personel kayıtlarını sürekli güncellemek, ilgili şube müdürlüklerine ve Kuruma bildirimini yapmak.
10) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.