Edirne İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Edirne İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Birimi

Güncelleme Tarihi: 09/10/2017

Obezite, Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Biriminin Görevleri

1) Yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.
2) Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insangücü planlamasını ilgili şube müdürlükleri ile işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
3) Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programının İl düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
4) Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programının İl düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
5) Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programının İl düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
6) Sağlıklı beslenme ve hareketli hayat konularında vatandaşın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
7) Kurumca hazırlanan diğer programların İl düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
8) Yürütülen programların yerel düzeyde izleme çalışmalarını yapmak, sonuçlar doğrultusunda programın geliştirilmesine yönelik faaliyetler planlamak.
9) Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.