Edirne İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Edirne İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Halk Sağlığı Laboratuvarı

Güncelleme Tarihi: 23/10/2018

Edirne İl Halk Sağlığı Laboratuvarı 1967 yılında kurulmuştur. Laboratuvarımız klinik dışı örneklerde L2 tipi, Tüberküloz tanısı açısından Düzey 2 laboratuvarı olarak hizmet vermektedir. Merkez Laboratuvarımız dışında İpsala Toplum Sağlık Merkezinde Gözetimli Hizmet Laboratuvarımız da aktif şekilde çalışmaktadır.

Laboratuvarımız bireyin ve toplumun yaşamlarını sağlıklı olarak sürdürmeleri ve sağlık düzeylerinin yükseltilebilmesi için koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri kapsamında insan sağlığını etkileyen etkenleri inceleme ve analizlerini gerçekleştirmek üzere T.C. Sağlık Bakanlığı ve Edirne İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışmaktadır.

Halk Sağlığı Laboratuvarlarının kuruluş ve çalışmalarına dair usul ve esaslar çerçevesinde laboratuvarımızda bulunan alt birimler ve görevleri:

1.     Su Kimyası Laboratuvarı 

Kimya Laboratuvarlarında; Su Analizleri ulusal/uluslararası direktifler, standartlar, tebliğ, yönetmelik, şartnameler kapsamında yapılmaktadır.

 Su Analiz Laboratuvarında; İçme ve kullanma sularında gerekli kimyasal analizler yapılır. Ayrıca havuz sularının da mevzuat kapsamında kimyasal analizleri yapılır.

2.     Su Mikrobiyoloji Laboratuvarı 

Su Mikrobiyolojisi Laboratuvarında; içme ve kullanma sularının, diyaliz solüsyonlarının gerekli mikrobiyolojik analizleri yapılır. Ayrıca havuz, deniz sularının halk sağlığı açısından rutin kontrolleri yapılmaktadır. Çalışılan sular, cinsine göre 7-10 gün arasında raporlanmaktadır.

3.      Klinik Laboratuvarlar

Edirne Merkez ve tüm ilçe Aile Sağlığı Merkezleri'nden gelen laboratuvar istekleri ile uygun örnekler alınarak Merkez ve Gözetimli laboratuarımıza günlük transfer edilerek çalışılmaktadır.   

·       Klinik Biyokimya Laboratuvarı:

          Klinik Biyokimya Laboratuvarımızda Biyokimya ve Hormon testlerimiz, ayrıca Talasemi tanısı için uygun testler günlük çalışılmaktadır.

·       Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı:

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarımızda Sıtma Laboratuvarı, Tüberküloz Laboratuvarı, Seroloji Laboratuvarı bulunmaktadır.

Sıtma Laboratuvarında; Sağlık kuruluşlarından yönlendirilen hastaların parmak ucundan alınan kandan hazırlanan ince yayma ve kalın damla preparatları Giemsa boyası ile boyandıktan sonra direkt tanı yöntemiyle değerlendirmesi yapılır. Hastalardan alınan kandan usulüne uygun olarak hazırlanmış preparatlar da, laboratuara ulaştırılarak değerlendirmeye alınır.

Laboratuvara ulaşan örneğe ilişkin değerlendirme, en geç 1 (bir) iş günü sonunda tamamlanır.

Tüberküloz Laboratuvarı; Laboratuvarımızda, Tüberküloz (verem) hastalığının tanısı için klinik örneklerde ARB (Aside Dirençli Bakteri) mikroskobik incelemesi, Tüberküloz Kültürü  (LJ Katı besi yerlerinde ve Otomatize Sıvı Kültür Sisteminde) yapılmakta üremesi olan örnekler tanımlama ve antibiyotik duyarlılık testi için İstanbul’a 2Nolu Referans Halk Sağlığı laboratuarına gönderilmektedir.

Seroloji Laboratuvarı: Eliza Testleri, Brucella Testleri ve Kan Grubu günlük çalışılmaktadır.

Laboratuvarımızda sonuçlarımız Biyokimya ve Mikrobiyoloji uzmanları tarafından değerlendirilerek onaylanmaktadır. Laboratuvarlarımızda sonuçlarımızın güvenirliliği açısından sürekli iç ve dış kalite programı uygulanmaktadır.  

Klinik Mikrobiyoloji Test Rehberi.pdf

Biyokimya Test Rehberi.pdf
  • Slayt2.JPG
  • Slayt3.JPG